2013

Prace licencjackie
  • Programowanie dynamiczne i algorytmy zachłanne. Porównanie strategii konstruowania algorytmów
  • Gra w pokera z zastosowaniem biblioteki graficznej SDL
  • Organizacja czasu pracy stomatologa przy pomocy nowoczesnych technik komputerowych
  • Algorytmy faktoryzacji. Teoria i implementacja
  • Interpolacyjne schematy dzielenia sekretu
  • Elekroniczny dziennik szkolny