mgr Joanna Kapitan
Starszy dokumentalista - Archiwum Uniwersyteckie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: joanna.kapitan_anti_spam@kul.pl