dr Joanna Dzierżanowska
asystent - Katedra Postępowania Karnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: joanna.dzierzanowska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-3453-5949