dr Joanna Chwaszcz
Asystent - Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: joanna.chwaszcz_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-7068-4696