2021

Prace magisterskie
 • Walory i atrakcje turystyczne Chin
 • Stosunki chińsko-japońskie w XX wieku
 • Analiza porównawcza ruchów nacjonalistycznych i komunistycznych w Republice Chińskiej 1912-1949
 • Chińskie sztuki walki – analiza ich wpływu na kulturę
 • Analiza symbolu "szczęścia" w kulturze chińskiej
 • Historia oraz działanie Internetu i cenzury internetowej w Chinach

2020

Prace magisterskie
 • Obraz kobiety w wybranych tekstach chińskich pisarzy republikańskich - analiza tekstów literackich
 • Postrzeganie kobiet przywódców chińskich - przykład Sun Yat Sena, Czang Kaj-szeka i Mao Zedonga.
 • Analiza porównawcza systemu politycznego Hongkongu w okresach 1842-1997 i 1997-2019.
 • Motywy niechińskie w twórczości Cai Guo - Qianga - analiza dorobku artysty
 • Obraz konia w kulturze chińskiej, historii oraz mitologii na przestrzeni wieków
 • Historia kina chińskiego - analiza filmografii kontynentalnej, hongkońskiej oraz tajwańskiej
 • Porównanie wierzeń związanych ze śmiercią i obrzędów pogrzebowych w tradycyjnych Chinach i starożytnym Egipcie
 • Bogini Guanyin w Chinach - analiza buddyzmu, wierzeń religijnych oraz zwyczajów

2019

Prace licencjackie
 • Alkohol w kulturze chińskiej. Zarys problemu.
 • Obraz kobiety w literaturze chińskiej - opis i analiza wybranych dzieł
 • Problem asymilacji islamu w Chinach
 • Status polityczny Republiki Chińskiej - opis i analiza wybranych źródeł
 • Społeczno-kulturowe znaczenie rzeki Jangcy w Chinach - minione epoki a czasy współczesne.Zarys problematyki.
 • Czy surowy system edukacji dzieci we wschodnim obszarze kulturowym przekłada się na sukces w życiu? Opis i analiza wybranych danych