Jerzy Wójcik
dr Jerzy Wójcik
Adiunkt - Katedra Językoznawstwa Porównawczego Angielsko-Polskiego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: jerzy.wojcik_anti_spam@kul.pl