Wyniki  kolokwium zaliczeniowego z Sądownictwa administraycjnego

 

sadownictwo_adm_kolokwium_2019.05.29

 

 

Materiały na zajęcia z Prawa administracyjnego z elementami zarządzania

 

Zagadnienia do analizy na zajęciach:

 

samorzad_terytorialny_pytania

 

prawo_budowlane_mat_zaj

 

prawo_budowlane_pytania

 

gospodarka_nieruchomosciami_mat_zaj

 

gospodarka_nieruchomosciami_pytania

 

planowanie_zagospodarowanie_przestrzenne_mat_zaj

 

planowanie_zagospodarowanie_pytania

 

 

Kazusy

 

kazusy_prawo_adm_materialne_2018_19 

 

 

Materiały na zajęcia z Sądownictwa administracyjnego

 

Kazusy

 

kazusy_ppsa_2018_19

 

Pytania z sądownictwa administracyjnego w egzaminach wstępnych na aplikacje

 

sadown.adm.egz.aplik.2014_2018 

 

Zagadnienia egzaminacyjne

 

sadown_adm_2018_19_zagadnienia_egzamin

 

Materiały na zajęcia z Orzecznictwa NSA

 

Warunki zaliczenia przedmiotu

 

orzeczn_nsa_2018_19_war_zalicz

 

 

Kazusy do rywalizacji grupowej (quasi konkurs krasomówczy)

 

orzecznictwo_nsa_kazusy_konk_krasom 

 

Wybór orzeczeń do przygotowania streszczenia

 

orzeczn_nsa_2018_19_wyroki_streszcz

 

Wybór zagadnień do analizy w oparciu o orzecznictwo

 

orzeczn_nsa_2018_19_zagadnienia_do_analizy 

 

Praktyki studenckie w sądach

 

Informacja dla studentów zamierzających odbyć praktyki w sądach

 

praktyki_info_dla_studentow

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2019 21:07