dr hab. Jerzy Kaliszuk prof. KUL
Profesor KUL - Centrum Studiów Mediewistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: jerzy.kaliszuk_anti_spam@kul.pl