Ks. dr hab. Jerzy Adamczyk
Adiunkt - Katedra Teologii Moralnej Społecznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: jerzy.adamczyk_anti_spam@kul.pl