mgr Jarosław Gruda
analityk systemowy - Sekcja Rozwoju Oprogramowania
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Pokój: GG-143

E-mail: jaroslaw.gruda_anti_spam@kul.pl
Tel. +48 81 445 43 21