mgr Jarosław Figura
Kierownik techniczny Sceny Plastycznej - Scena Plastyczna KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: jaroslaw.figura_anti_spam@kul.pl