Jarosław Dobosz
mgr Jarosław Dobosz
asystent - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: jaroslaw.dobosz_anti_spam@kul.pl