Jarosław Bielecki
Starszy grafik komputerowy - Wydawnictwo KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: jaroslaw.bielecki_anti_spam@kul.pl