Janusz Lekan
Ks. dr hab. Janusz Lekan
Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab. - Katedra Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: janusz.lekan_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-9589-9631