dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Finansów i Rachunkowości
Instytut Ekonomii i Finansów
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: janina.kotlinska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4206-0450