Ks. dr hab. Jan Miczyński
adiunkt - Katedra Historii Duchowości
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: jan.miczynski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1052-5655