Absolwent filozofii i anglistyki KUL (1987); doktorat KUL 1998; od 1999 zatrudniony w Katedrze Etyki Społecznej i Politycznej KUL (w latach 2009-2013 kierownik Katedry, obecnie zatrudniony w Katedrze Etyki Szczegółowej); habilitacja 2007 (KUL)

 

Zajmuje się etyką społeczno-polityczną, historią doktryn społeczno-politycznych, etyką, aksjologicznymi podstawami systemów politycznych.

Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017 12:00