prof. dr hab. Jan Kłos
profesor - Katedra Etyki
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: jan.klos_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8043-3820