Jan Izdebski
dr hab. Jan Izdebski prof. KUL
profesor KUL - Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: jan.izdebski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2911-4445