lic. Jakub Kośniewski
operator składu komputerowego - Dział Opracowania Wydawniczego
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: jakub.kosniewski_anti_spam@kul.pl