dr hab. Jadwiga Potrzeszcz prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Teorii i Filozofii Prawa
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: jadwiga.potrzeszcz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4358-7273