2019

Rozprawy doktorskie
 • Religijność i lęk przed śmiercią a jakość życia osób z rozpoznaną chorobą nowotworową
Prace magisterskie
 • Typy samoświadomości a relacje do Boga u członków wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca

2018

Rozprawy doktorskie
 • Nadzieja a przystosowanie psychospołeczne młodzieży o różnych typach osobowości wychowującej się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Prace magisterskie
 • Poziom i struktura niepokoju a style radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych
 • Osobowość a radzenie sobie ze stresem zawodowych kierowców
 • Kompetencje i relacje interpersonalne a zadowolenie z życia - badanie wolontariuszy
 • Inteligencja emocjonalna a style radzenia sobie ze stresem u sportowców w grach zespołowych
 • Style myślenia o religii a kryzys w wartościowaniu
 • Relacje interpersonalne, a satysfakcja z życia osób deklarujących się jako single
 • Typy samoświadomości a preferencja wartości wśród buddystów i katolików
 • Styl przywiązania do osoby znaczącej w dzieciństwie, a relacja z Bogiem w dorosłości u osób homoseksualnych
 • Samoocena a nadzieja u osób odbywających karę pozbawienia wolności
 • Podmiotowe uwarunkowania osoby wobec transplatacji
 • Inteligencja emocjonalna a zachowania agresywne uczniów szkół gimnazjalnych
 • Altruizm a preferencja wartości u wolontariuszy

2017

Rozprawy doktorskie
 • Prężność osobowa a funkcjonowanie społeczne nauczycieli o różnych typach osobowości
 • Poznawcze korelaty stylów myślenia o religii osób o różnym poziomie lęku
 • Psychospołeczne uwarunkowania motywacji osiągnięć młodzieży maturalnej o różnym poziomie kompetencji temporalnych
Prace magisterskie
 • Nadzieja, a struktura niepokoju u osób chorych onkologicznie
 • Samoocena a nadzieja - badanie empiryczne maturzystów