2019

Rozprawy doktorskie
 • Rybarski Radosław, Religijność i lęk przed śmiercią a jakość życia osób z rozpoznaną chorobą nowotworową

2018

Rozprawy doktorskie
 • Myślińska Aleksandra, Nadzieja a przystosowanie psychospołeczne młodzieży o różnych typach osobowości wychowującej się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Prace magisterskie
 • Banaś Karolina, Poziom i struktura niepokoju a style radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych
 • Grdeń Anita, Osobowość a radzenie sobie ze stresem zawodowych kierowców
 • Kępa Kinga, Kompetencje i relacje interpersonalne a zadowolenie z życia - badanie wolontariuszy
 • Koropczuk Rafał, Inteligencja emocjonalna a style radzenia sobie ze stresem u sportowców w grach zespołowych
 • Nakielska Urszula, Style myślenia o religii a kryzys w wartościowaniu
 • Olszańska Kamila, Relacje interpersonalne, a satysfakcja z życia osób deklarujących się jako single
 • Pasieczny Mateusz, Typy samoświadomości a preferencja wartości wśród buddystów i katolików
 • Paśnik Aleksandra, Styl przywiązania do osoby znaczącej w dzieciństwie, a relacja z Bogiem w dorosłości u osób homoseksualnych
 • Sztobryn Sylwia, Samoocena a nadzieja u osób odbywających karę pozbawienia wolności
 • Wójcik Aleksandra, Podmiotowe uwarunkowania osoby wobec transplatacji
 • Zarzeczna Daria, Inteligencja emocjonalna a zachowania agresywne uczniów szkół gimnazjalnych
 • Zarzycki Maciej, Altruizm a preferencja wartości u wolontariuszy

2017

Rozprawy doktorskie
 • Partyka Józef, Prężność osobowa a funkcjonowanie społeczne nauczycieli o różnych typach osobowości
 • Wójcik Konrad, Poznawcze korelaty stylów myślenia o religii osób o różnym poziomie lęku
 • Ziętek Justyna, Psychospołeczne uwarunkowania motywacji osiągnięć młodzieży maturalnej o różnym poziomie kompetencji temporalnych
Prace magisterskie
 • Ciszek Paweł, Nadzieja, a struktura niepokoju u osób chorych onkologicznie
 • Czajka Kamila, Samoocena a nadzieja - badanie empiryczne maturzystów
 • Dolecka Gabriela, Zachowania prospołeczne osób o różnym typie osobowości