2021

Prace inżynierskie
 • Projekt zagospodarowania skweru w miejscowości Giełczew Pierwsza
 • Projekt koncepcyjny zagospodarowania fragmentu parku "Zdrowie" w Złoczowie
 • Projekt zagospodarowania skweru przy skrzyżowaniu ulic Głębokiej i Filaretów w Lublinie
 • Projekt rewitalizacji cmentarza luterańskiego w Żytomierzu
 • Projekt zagospodarowania otoczenia tężni w Krasnobrodzie
 • Projekt zagospodarowania otoczenia pomnika żołnierzy operacji antyterrorystycznej ATO w Nowym Rozdole
 • Projekt zagospodarowania plaży wraz z infrastrukturą wypoczynkową nad Zalewem Borki w Radomiu

2020

Prace inżynierskie
 • Aranżacja terenu przyszkolnego przy IV Liceum Ogólnokształcącym w Białej Podlaskiej
 • Projekt koncepcyjny parku naturalistycznego na terenie dawnego kamieniołomu 'Gródek' w Jaworznie
 • Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Przedszkolu w Jarczowie pod kątem edukacyjno-rozwojowym dzieci
 • Projekt koncepcyjny zielonego skweru na terenach pokopalnianych w Jaworznie

2019

Prace inżynierskie
 • Koncepcja miejsca pamięci na dawnym kirkucie w Końskich
 • Modernizacja kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Batorzu
 • Rewitalizacja zabytkowego wirydarza przy klasztornym zespole poreformackim w Węgrowie
 • Projekt koncepcyjny parku rekreacyjnego przy Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu
 • Kreowanie wizerunku architekta krajobrazu i projektanta ogrodów w strefach miejsko-wiejskich
Prace magisterskie
 • Idea systemu budynków ogrodów w mieście Kraśnik
 • Koncepcja zagospodarowania terenów rekreacyjnych przy zalewie Repczyce
 • Ocena walorów przyrodniczych i propozycja poprawy stanu terenów zieleni na obszarze miasta Jasło
 • Koncepcja odtworzenia funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej placu przed Ratuszem w Dęblinie