Ikonosfera - przestrzeń kultury epoki postindustrialnej
[Iconosphere - a space of culture post-industrial era]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego (ISSN: 1896-1460)
Rok wydania: 2014
Numer czasopisma: 24
Strony od-do: 87-114
Streszczenie: Postindustrialna przestrzeń społeczna to w swojej istocie cyberprzestrzeń – obszar dyktatu mediów (ikonosfera). Jest ona efektem przemian, jakie dokonały się w okresie ostatniego stulecia, w strukturze bytowej człowieka. Burzliwy rozwój techniki doprowadził do wykształcenia się specyficznego rodzaju człowieka – człowieka technicznego. Przesiąknięty duchem technokratyzmu człowiek ten wykształcił w sobie nowy rodzaj osobowości określanej jako charakter merkantylny, któremu towarzyszy nowy pragmatyczny wzorzec myślenia, tzw. myślenie technomorficzne, oraz inteligencja manipulacyjna. Człowiek techniczny spowodował także powstanie nowego rodzaju społeczeństwa określanego jako społeczeństwo industrialne. Jego szczytową forma jest technopol – totalitarna technokracja będąca zarówno rodzajem kultury jak i stanem umysłu. Produktem finalnym technopolu jawi się technostruktura – grupa ekspertów, mózg korporacji przemysłowej. Ukształtowana zarówno przez kulturę technopolu jak i przez technostrukturę przestrzeń społeczna zmienia dotychczasową formę. Pojawiają się w niej silne prądy zmierzające między innymi do: utraty civitas, deterytorializacji przestrzeni i zmysłów, zaniku sacrum, laicyzacji ludzkiego domostwa, wizualizacji ulicy, trywializacji miasta, etc.
Słowa kluczowe: przestrzeń społeczna, cyberprzestrzeń, technopol, technostruktura, społeczeństwo industrialne
Dostęp WWW: http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/24/7.lapinski.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Jacek Łapiński",
title = "Ikonosfera - przestrzeń kultury epoki postindustrialnej",
journal = "Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego",
year = "2014",
number = "24",
pages = "87-114"
}

Cytowanie w formacie APA:
Łapiński, J. (2014). Ikonosfera - przestrzeń kultury epoki postindustrialnej. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 24, 87-114.