The Technical Man’s Existential Space

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Chemik (ISSN: 0009-2886)
Rok wydania: 2014
Tom: 68
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 171-174
Streszczenie: Technosfera to obecne przestrzeń egzystencjalna człowieka technicznego. W publikacji podjęta została próba zdefiniowania przestrzeni egzystencjalnej oraz poddane zostały analizie takie elementy jak: człowiek techniczny (charakterystyczne główne cechy), kultura (jej istota i zadania) oraz rozumienie gospodarowania. Reorientacje i przemiany jakie miały miejsce w tych obszarach na przestrzeni ostatniego stulecia doprowadziły de facto do ukształtowania się nowego obrazu przestrzeni społecznej i egzystencjalnej współczesnego człowieka.
Słowa kluczowe: Człowiek techniczny, technokratyzm, determinizm technologiczny, technopol, technostrukura
Dostęp WWW: http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2014/03/1.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Jacek Łapiński",
title = "The Technical Man’s Existential Space",
journal = "Chemik",
year = "2014",
number = "3",
pages = "171-174"
}

Cytowanie w formacie APA:
Łapiński, J. (2014). The Technical Man’s Existential Space. Chemik, 3, 171-174.