Sacrum w krajobrazie a krajobraz sakralny
[Sacrum in the Landscape and the Sacred Landscape]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego (ISSN: 1896-1460)
Rok wydania: 2018
Tom: 39
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 41-62
Streszczenie: Sacrum, człowiek, kultura, i przyroda to cztery istotne czynniki kształtujące przestrzeń egzystencjalną człowieka. Między nimi istnieje bogata sieć wzajemnych sprzężeń. Prowadzą one do tworzenia się krajobrazu sakralnego, który wydaje się być przykładem realizacji ludzkiego poszukiwania i doświadczenia sacrum. Analiza poszczególnych czynników oraz poznanie tych zależności wydaje się być istotna dla rekonstrukcji procesu "stawania się" krajobrazy sakralnego. Celem publikacji jest próba ponownej analizy już istniejących, a także indykacji nowych interakcji czy interrelacji zachodzących pomiędzy sacrum a krajobrazem. W takiej sytuacji istotna jest także próba odpowiedzi na pytanie o procedury i scenariusze generowania krajobrazu sakralnego przez człowieka
Słowa kluczowe: sacrum, kształtowanie krajobrazu, przestrzeń, krajobraz sakralny
DOI: 10.30450/201803Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Jacek Łapiński",
title = "Sacrum w krajobrazie a krajobraz sakralny",
journal = "Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego",
year = "2018",
number = "1",
pages = "41-62"
}

Cytowanie w formacie APA:
Łapiński, J. (2018). Sacrum w krajobrazie a krajobraz sakralny. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 1, 41-62.