Homo metropolitanus jako nowy flâneur. Włóczęgi po miejscach znaczących miasta
[Homo Metropolitanus as a New Flâneur. Wandering Through Significant City Places]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Społeczeństwo i Rodzina (ISSN: 1734-6614)
Rok wydania: 2017
Tom: 51
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 26-38
Streszczenie: Publikacja stanowi rodzaj zaproszenia do wędrówki po znaczących miejscach współczesnego miasta – METROPOLII, jako przestrzeni egzystencjalnej człowieka. Hipoteza robocza - przestrzeń metropolii, jakość owej przestrzeni determinuje jakość naszego życia. Celem opracowania jest próba zwrócenia uwagi na te elementy miasta, które stanowiły o jego charakterystyce w przeszłości a obecnie ulegają lub uległy już znaczącym przewartościowaniom. Zrozumienie charakteru owych przewartościowań wydaje się mieć także istotne znaczenie w dyskusji nad szeroko rozumianym zagadnieniem ekorozwoju. To wędrówka po METROPOLII w towarzystwie tego, kto zna je najlepiej: Homo metropolitanus. To współczesny flâneur – swoisty rodzaj człowieka technicznego zapodmiotowany w ponowoczesnej przestrzeni społecznej. Żyje w metropolii – mieście nowego ładu i nowej kultury, gdzie dotychczasowy publicus zostaje wypierany przez cyberprzestrzeń, a forum – dawne centrum realnego dyskursu społecznego – przekształca się w komercyjne city pozbawione kulturowych symboli, lecz opanowane przez reklamę i design.
Słowa kluczowe: miasto, kultura postindustrialna, człowiek techniczny, przestrzeń egzystencjalna, krajobraz kulturowy
Dostęp WWW: https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/getFile/33585Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Jacek Łapiński",
title = "Homo metropolitanus jako nowy flâneur. Włóczęgi po miejscach znaczących miasta",
journal = "Społeczeństwo i Rodzina",
year = "2017",
number = "2",
pages = "26-38"
}

Cytowanie w formacie APA:
Łapiński, J. (2017). Homo metropolitanus jako nowy flâneur. Włóczęgi po miejscach znaczących miasta. Społeczeństwo i Rodzina, 2, 26-38.