Ks. dr hab. Jacek Łapiński prof. KUL
Dziekan
profesor KUL - Katedra Społecznych i Humanistycznych Podstaw Architektury Krajobrazu
Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: jacek.lapinski_anti_spam@kul.pl
Tel. +48 81 445 45 30
ORCID: 0000-0001-9475-3377