Ks. dr Jacek Kucharski
Asystent - Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: jacek.kucharski_anti_spam@kul.pl