20202019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2018

 • Miejsce panpsychizmu we współczesnych debatach nad umysłem
  [w:] Diametros - An Online Journal of Philosophy
 • W obronie panpsychizmu. Uwagi polemiczne do tekstu Roberta Poczobuta „Panpsychizm a teoria emergencji: Leibniz vs Popper”
  [w:] Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria


 • 2017


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  2016


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Recenzja naukowa w czasopiśmie


  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2013

 • Uwagi polemiczne do tekstu K. Kuś „Wyobrażenia obrazowe jako świadectwa na rzecz przekonań modalnych”
  [w:] Roczniki Filozoficzne
 • Davida Chalmersa argument z logicznej możliwości istnienia zombi
  [w:] Roczniki Filozoficzne