Jacek Goleń

2023
2022

2021


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Działalność odczytowa


2020


2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejUsługi dydaktyczne za granicą2018
Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


Działalność odczytowa


2017Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Redakcja naczelna publikacji naukowej
2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2014Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Organizacja konferencji krajowejProwadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej2013Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
2012


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowegoTworzenie programu studiów


2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2010


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2006