mgr Izabela Głodzik
Kustosz - Biblioteka Instytutu Pedagogiki
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: izabela.glodzik_usun_to@kul.pl