mgr Izabela Głodzik
kustosz - Biblioteka Instytutu Pedagogiki
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: izabela.glodzik_anti_spam@kul.pl