Zainteresowania naukowe

koncentruje wokół teorii wychowania, poszukując współczesnych interpretacji i ujęć wychowania, zwłaszcza w kontekście jego podstaw antropologicznych, aksjologicznych i teleologicznych. Swoim opracowaniem koncepcji wychowania jako pomocy życiowej w ujęciu W. Brezinki przyczynia się do popularyzacji myśli pedagogicznej tego wybitnego teoretyka wychowania.

Podejmuje namysł nad procesami wychowania chrześcijańskiego w środowiskach rodziny, szkoły i Kościoła, a także współczesnymi wyzwaniami, stojącymi przed integralnie rozumianym wychowaniem osoby.

 

dr Iwona Szewczak

iwona.szewczak[at]kul.pl

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Pedagogiki

Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej

 

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

C-532

 

Ostatnia aktualizacja: 01.12.2019 23:27