mgr inż. Iwona Roman
kierownik działu - Dział Ochrony, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: iwona.roman_anti_spam@kul.pl