dr Iwona Dębińska
adiunkt - Instytut Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: iwona.debinska_anti_spam@kul.pl