ip

Adiunkt w Katedrze Teorii i Antropologii Literatury KUL

Interesuje się współczesnymi kierunkami w badaniach literackich, zwłaszcza krytyką anglo-amerykańską. Poza tym przedmiotem jego uwagi jest proza z kręgu tradycji judaistycznej. Autor książek Z ciemności.  O twórczości Juliana Stryjkowskiego (Wrocław 2010) oraz Strategie lektury podejrzliwej (Lublin 2016); współredaktor tomów Prawda w literaturze (Lublin 2009), Psychoanalityczne interpretacje literatury. Freud - Jung - Fromm - Lacan (Lublin 2012) oraz Interpretacja kerygmatyczna. Doświadczenia – re-wizje – perspektywy (Lublin 2014).

 

Publikacje

Ostatnia aktualizacja: 28.02.2017 08:34