dr hab. Ireneusz Piekarski prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Teorii i Antropologii Literatury
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: ireneusz.piekarski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1522-9284