Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii, pracownik Katedry Filozofii Kultury i Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Moje zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z filozofią kultury i cywilizacji, filozofią edukacji, sztuką retoryki.

Prowadzę zajęcia z filozofii kultury, filozofii sztuki, sztuki retoryki, mnemotechniki.

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2017 16:55