dr Ilona Sadok
Adiunkt - Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii
Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: ilona.sadok_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-11547581