2020

Prace magisterskie
 • Testowanie manualne i automatyczne. Praktyczne przykłady zastosowań
 • Testowanie automatyczne z wykorzystaniem narzędzia Protractor

2019

Prace licencjackie
 • Numeryczne metody obliczania całek
 • Macierze pseudoodwrotne
 • Teoria stabilności i jej zastosowania
 • Metody rozwiązywania układów liniowych równań algebraicznych oraz ich realizacja komputerowa
Prace magisterskie
 • Optymalizacja w planowaniu ruchu robota
 • Numeryczno-analityczna metoda całkowania nieliniowych dwupunktowych zagadnień brzegowych
 • Krzywe i powierzchnie Beziera
 • Zaawansowane reprezentacje opisowe grafów
 • Wielowymiarowe drzewa BSP