Hubert Skoczylas
Programista - Sekcja Rozwoju Oprogramowania
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: hubert.skoczylas_usun_to@kul.pl