Henryk Drawnel

20212020Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany2019
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

2018
2017


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie2016


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Redakcja działu czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


Recenzja książki naukowej

2015


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej20142013Recenzja naukowa w czasopiśmie


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego2012


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowegoProwadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


2011
Tłumaczenie książki naukowej


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowegoUdział w konferencji międzynarodowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowejWyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowejCzłonkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2010
Hasło encyklopedyczneRedakcja naczelna czasopisma naukowego


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Udział w konferencji krajowej


2009Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Hasło encyklopedyczne
Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego
Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyHasło encyklopedyczne


2007

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej


Redakcja naczelna publikacji naukowej
Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej


2006Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2005
2004

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


1999


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


1998

  • Catholic Biblical Association
  • Associazione Biblica Salesiana