mgr Grzegorz Żukociński
Starszy specjalista ds. aparatury badawczej - Instytut Nauk Biologicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: grzegorz.zukocinski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-3151-9521