Ks. dr Grzegorz Zieliński
Asystent - Katedra Teologii Moralnej Społecznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: grzegorz.zielinski_anti_spam@kul.pl