Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
adiunkt - Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich
Instytut Prawa Kanonicznego
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: grzegorz.wojciechowski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4179-544X