dr Grzegorz Wiącek
Zastępca Dyrektora Wydawnictwa ds. naukowych - Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw
adiunkt - Katedra Psychologii Pracy, Organizacji i Rehabilitacji Psychospołecznej
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: grzegorz.wiacek_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-2214-6337