dr Grzegorz Wiącek
Dyrektor wydawnictwa - Wydawnictwo KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: grzegorz.wiacek_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-2214-6337