Dr Grzegorz Wiącek
Adiunkt w Katedrze Psychologii Rehabilitacji KUL. Uczestnik krajowych i międzynarodowych programów naukowych. Stypendysta Polish-British Young Scientists Programme (KBN, British Council). Współpracownik Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym w Warszawie. Autor artykułów i referatów na temat kształcenia integracyjnego dzieci z niepełnosprawnością oraz osób głuchoniewidomych. Zainteresowania naukowe - edukacja osób niepełnosprawnych (ze szczególnym uwzględnieniem systemu nauczania kierowanego oraz kształcenia integracyjnego), problematyka niepełnosprawności sprzężonych, metody statystyczne w badaniach psychologicznych.

Ostatnia aktualizacja: 29.09.2011 10:28