Terminy zaliczeń:

Polityka zagraniczna Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii (ćwiczenia)

15 stycznia 2020, CTW - 113, godz. 15 50


Bezpieczeństwo Europy Wschodniej (konwersatorium)

20 stycznia 2020, CTW - 302, godz. 15 50

ZAGADNIENIA NA KOLOKWIUM KOŃCOWE (BEW)

 

1. Bezpieczeństwo Ukrainy

 • polityka bezpieczeństwa Ukrainy (podstawy prawne)
 • problemy bezpieczeństwa Ukrainy
 • Konflikt na wschodzie, aneksja Krymu- przyczyny i znaczenie
 • konflikt na Ukrainie jako działanie hybrydowe

 

2. Bezpieczeństwo Białorusi

 • polityka bezpieczeństwa i obrony
 • współdziałanie Rosja- Białoruś
 • neoautorytaryzm

 

3. Problemy z samookreśleniem tożsamości rosyjskiej:

 • nowe myślenie
 • cechy charakterystyczne
 • podejścia co do tożsamości (realiści, euroazjaci)- najważniejsze założenia
 • „idea rosyjska”
 • Strategia Bezpieczeństwa Narodowego
 • Wpływ geopolityki na politykę rosyjską, terytoriocentryzm, uwarunkowania narodowe i religijne
 • idea mocarstwowości- główne założenia,
 • neoimperializm rosyjski- główne założenia
 • odpowiedzialność za ludność rosyjskojęzyczną po upadku ZSRR,
 • Polityka FR na obszarze poradzieckim

 

 

Ostatnia aktualizacja: 17.01.2020 20:27