dr Grzegorz Tutak
starszy specjalista - Akademia Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL
Asystent - Katedra Teorii Polityki i Studiów Wschodnich
Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: grzegorz.tutak_anti_spam@kul.pl