Grzegorz Skrobotowicz

Radca prawny dr Grzegorz Adam Skrobotowicz (ang.) - adiunkt

Życiorys naukowy: (CV) 

 • Od 1 paźdzniernika 2019 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Postępowania Karnego (KUL);
 • Od 22 czerwca 2019 r. powołany przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro w skład IV kadencji Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministerstwie Sprawiedliwości (powołanie , link do galerii);
 • Od 20 marca 2017 r. radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie (LB-2230);
 • Od 1 października 2015 r. do 30 września 2019 r. zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego (KUL), w której pełnił funkcję sekretarza;

 • Od 18 października 2013 r. wykładowca ad hoc Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (uchwała nr 11/2013 Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury);

 • Od 1 października 2012 r. do 30 września 2015 r. zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Postępowania Karnego, Prawa Karnego Wykonawczego i Kryminalistyki (KUL);

 • W dniu 25 czerwca 2012 r. publiczna obrona rozprawy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. zw. dra hab. Jerzego Migdała pt.: Mediacja w sprawach karnych - wykonalność ugód mediacyjnych w świetle badań". Recenzentami pracy byli: ks. dr hab. Włodzimierz Broński (prof. KUL) oraz dr hab. Janusz Raglewski (prof. UJ). Mocą uchwały Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 25 września 2012 r. doktor nauk prawnych, specjalność - prawo karne;

 • W latach 2008-2012 student studiów stacjonarnych doktoranckich, na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ukończonych z wynikiem bardzo dobrym;

 • W latach 2002-2007 student studiów stacjonarnych magisterskich, na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ukończonych z wynikiem bardzo dobrym. Tytuł magistra prawa na podstawie pracy pt.: „Prawo do sądu właściwego w polskiej procedurze karnej" napisanej w ramach seminarium magisterskiego z Prawa karnego procesowego pod kierunkiem naukowym dr hab. Małgorzaty Wąsek-Wiaderek, prof. KUL.

 

Zagraniczne stypendia naukowe, kwerendy, kursy i wizyty studyjne (ERASMUS+ /  Kanada / USA):

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • Zdobywca indywidualnej nagrody Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (III stopnia) za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki (Lublin, 07 grudnia 2018 r. - Dyplom od Magnificencji Ks. Rektora);
 • Zdobywca indywidualnej nagrody Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (IV stopnia) za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki (Lublin, 22 grudnia 2015 r. - Dyplom od Magnificencji Ks. Rektora);

 • Zdobywca II miejsca w VI edycji ogólnopolskiego konkursu pt.: "Mediacja w zmienionym modelu postępowania karnego" zorganizowanego przez Prokuratora Generalnego p. Andrzeja Seremeta oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska (Warszawa, 15 października 2015 r. - Dyplom od Prokuratora Generalnego);

 • Laureat ministerialnego programu TransFormation.doc realizowanego w ramach projektu systemowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Organizacja i przeprowadzenie dwutygodniowych kursów wyjazdowych dla 500 doktorantów i młodych naukowców z zakresu przedsiębiorczości oraz umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką pn. TransFormation.doc”, realizowanym w ramach projektu systemowego nr: POIG.01.01.03-00-001/08 „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. W ramach programu przewidziany został intensywny kurs trenerski w ośrodku szkoleniowym w Ivey Business School w London (Ontario - Kanada) (Dyplomy: TransFormation.doc oraz Train the Trainer);

 • Zwycięstwo, w konkursie zorganizowanym przez Prokuratora Generalnego, znalazło swoje odzwierciedlenie w rankingu "Rzeczpospolitej" w kategorii "Sukcesy uczestnikow rankingu Rzeczpospolitej" poz. nr 1;

 • Zwycięzca IV edycji ogólnopolskiego konkursu pt.:Mediacja  w sprawach o przemoc w rodzinie” zorganizowanego przez Prokuratora Generalnego p. Andrzeja Seremeta oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska (Warszawa, 16 października 2013 r.) - doniesienia medialne: Mediacja_w_sprawach_o_przemoc_w_rodzinie.m4a - Radio Lublin (13.10.2013 r.); Rzeczpospolita, Radio Lublin, Radio Centrum (Dyplom od Prokuratora Generalnego);

 

Aplikacje prawnicze, kursy, szkolenia:

 • Udział w szkoleniu z mediacji gospodarczej zorganizowanego w ramach projektu "Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji" w dniach 24-25 września 2019 r. (certyfikat uczestnictwa);
 • Udział w szkoleniu z zakresu Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów zorganizowanego w ramach projektu "Centra Arbitrażu i Mediacji" zorganizowanego przez Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji w dniu 16 kwietnia 2015 r. w Rzeszowie (certyfikat uczestnictwa);

 • W latach 2007–2009 aplikacja komornicza zakończona złożeniem egzaminu komorniczego w Warszawie przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości;

 • Posiadacz certyfikatu "Mediatora do spraw karnych" wydanego przez Polskie Centrum Mediacji z/s w Warszawie.

 

Pełnione funkcje:

 

Wypowiedzi dla mediów w ramach Zespołu Ekspertów KUL:

 • 11.05.2020 r. - "Spór w Sądzie Najwyższym" - Informacje dnia" (wydanie o godz. 20:00);
 • 10.03.2020 r. - "Odwołane imprezy masowe" - "Panorama Lubelska" (wydanie o godz. 18:30);
 • 04.02.2020 r. - "Sędzia Paweł Juszczyszyn zawieszony" - "Informacje dnia" (wydanie o godz. 20:00); 
 • 16.12.2019 r. - "Sędziowie nie mogą się mieszać w politykę" - "Informacje dnia" (wydanie o godz. 8:00 i 10:00);
 • 06.12.2019 r. - "Batalia o sądy" - "Informacje dnia" (wydanie o godz. 20:00); 
 • 02.12.2019 r. - "Protest zwolenników opozycji przy udziale sędziów" - "Informacje dnia" (wydanie o godz. 20:00); 
 • 15.11.2019 r. - "Proces gaz-bombera" - "Panorama" TVP S.A. (wydanie o godz. 18:00);
 • 30.08.2019 r. - "Prezydent USA odwołał wizytę w Polsce" - Informacje dnia" (wydanie o godz. 20:00);
 • 22.08.2019 r. - "Prokuratura się zajmie organizatorem skandalicznego konkursu?" - "Informacje dnia" (wydanie o godz. 10:00 i 20:00); 
 • 16.08.2019 r. - "Uregulowanie lotów VIP-ów" - "Informacje dnia" (wydanie o godz. 20:00); 
 • 04.08.2019 r. - "Przyszłość ruchów antysystemowych" - "Informacje dnia" (wydanie o godz. 16:00 i 20:00);
 • 03.07.2019 r. - "Walka z zatorami płatniczymi" - "Informacje dnia" (wydanie o godz. 20:00);
 • 27.06.2019 r. - "Rzecznik TSUE uderza w polską reformę sądownictwa" - "Informacje dnia" (wydanie o godz. 20:00);
 • 17.06.2019 r. - "Kampania nienawiście przeciw Kościołowi" - "Informacje dnia" (wydanie o godz. 20:00);
 • 03.04.2019 r. - "KE rozpoczyna nowe postępowanie wobec Polski" - "Informacje dnia" (wydanie o godz. 20:00);
 • 28.03.2019 r. - "Reforma wymiaru sprawiedliwości" - "Informacje dnia" (wydanie o godz. 20:00);
 • 25.03.2019 r. - "Nie ma dowodów na to, że trump spiskował z Rosją" - "Informacje dnia" (wydanie o godz. 20:00);
 • 23.01.2019 r. - "Wynagrodzenia w NBP będą jawne" - "Informacje dnia" (wydanie o godz. 20:00);
 • 15.12.2018 r. - "Wotum nieufności odrzucone" - "Informacje dnia" (wydanie o godz. 12:00);
 • 23.10.2018 r. - "Demokracja w Polsce ma się dobrze" - "Informacje dnia" (wydanie o godz. 20:00);
 • 04.07.2018 r. - "Debata o przyszłości Unii Europejskiej" - "Informacje dnia" (wydanie o godz. 20:00);
 • 04.06.2018 r. - "Walka z Rządem" - "Informacje dnia" (wydanie o godz. 20:00);
 • 10.05.2018 r. -  "D. Trump podpisał ustawę 447" - "Informacje dnia" (wydanie o godz. 20:00);
 • 09.04.2018 r. - "Wizyta wiceszefa KE Fransa Timmermansa w Polsce" - "Informacje dnia" (wydanie o godz. 20:00);
 • 29.03.2018 r. - "PIS chce komisji śledczej w sprawie wyłudzeń VAT" - "Informacje dnia" (wydanie o godz. 20:00);
 • 23.01.2018 r. - "Małgorzata Gersdorf pokieruje pracami KRS" - "Informacje Dnia" (wydanie o godz. 20:00);
 • 02.01.2018 r. - "Polska w Radzie Bezpieczeństwa ONZ" - "Informacje Dnia" (wydanie o godz. 20:00);
 • 18.12.2017 r. - "Kontrowersyjna decyzja sądu" - "Informacje Dnia" (wydanie o godz. 20:00);
 • 02.12.2017 r. - "Reforma wymiaru sprawiedliwości" - "Informacje Dnia" (wydanie o godz. 20:00);
 • 09.10.2017 r. - "Dyskusja o roli lasów" - "Informacje Dnia" (wydanie o godz. 20:00);
 • 25.09.2017 r. - "Reforma sądownictwa" - "Informacje Dnia" (wydanie o godz. 20:00);
 • 13.09.2017 r. -"Naciski na Polskę" - "Informacje Dnia" (wydanie o godz. 20:00);
 • 13.09.2017 r. - "O zaostrzeniu kar za przestępstwa na tle seksualnym" - "Gość dnia" w Radio Lublin;
 • 07.09.2017 r. - "Surowsze kary za przestępstwa na tle seksualnym" - "Panorama" TVP 2 (wydanie o godz. 18:00);
 • 06.09.2017 r. - "KE stawia ultimatum ws. kwot uchodźców" - "Informacje Dnia" (wydanie o godz. 20:00);
 • 22.08.2017 r. - "Dżihad od przedszkola" - "Informacje dnia" (wydanie o godz. 20:00);
 • 10.08.2017 r. - "Nie będzie nominacji generalskich" - "Informacje dnia" (wydanie o godz. 20:00);
 • 04.07.2017 r. - "Komisja śledcza ds. Amber Gold" - "Informacje dnia" (wydanie o godz. 8:00 i 10:00);
 • 22.06.2017 r. - "Przestępcza działalność w zakładach chemicznych w Policach" - "Informacje dnia" (wydanie o godz. 20:00);
 • 31.05.2017 r. - "Ewa Kopacz przed prokuratorem" - "Informacje dnia" (wydanie o godz. 20:00 oraz 8:00 - 01.06.2017 r.);
 • 19.05.2017 r. - "UE grozi Polsce wysokimi karami finansowymi" - "Informacje dnia" (wydanie o godz. 20:00);
 • 28.04.2017 r. - "O poszerzeniu granic obrony koniecznej" - "Między dniem a dniem" Radio Lublin;
 • 21.04.2017 r. - "Spotkanie Prezydenta z posłami PIS w sprawie KRS" - "Informacje dnia" (wydanie o godz.: 8:00 i 10:00);
 • 22.03.2017 r. - "Likwidacja jednorękich bandytów" - "Serwis Info" TVP Info (wydanie o 21:30);
 • 19.11.2016 r. - "Najnowsze metody badań kryminalistycznych" - "Panorama Lubelska" TVP Lublin (wydanie wieczorne);
 • 21.10.2016 r. - "Surowsze kary dla sprawców przestępstw popełnionych na małoletnich" - "Panorama" TVP S.A. (wydanie główne);
 • 12.09.2016 r. - "Oświadczenia majątkowe prokuratorów" - "Wiadomości" TVP S.A. (wydanie główne);
 • 03.06.2016 r. - "Zaostrzenie prawa karnego" - "Debata Radia Lublin";
 • 15.02.2016 r. - "Sąd skazał lublinianina za kradzież, choć był w areszcie" - "Kurier Lubelski" (wydanie internetowe);
 • 30.01.2016 r. - "Poszukiwania wznowione" - "Wiadomości" TVP S.A. (wydanie główne);
 • 28.07.2015 r. - "Zaciska się pętla wokół króla dopalaczy" - "Kurier Lubelski" nr 144, s. 6;
 • 02.10.2014 r. - "Rodzina z zarzutami" - "Panorama Lubelska" TVP Lublin (wydanie wieczorne).

 

Dotychczas prowadzone zajęcia dydaktyczne (od 2007 r.):

 • Ekspertyza sądowa (konwersatorium) - studia niestacjonarne magisterskie (kierunek: Prawo, semestr: V i IX);
 • Klinika prawa - sekcja prawa karnego (laboratorium) - studia stacjonarne magisterskie (kierunek: Prawo, semestr: VII i IX);
 • Kryminalistyka (wykład fakultatywny) - studia stacjonarne magisterskie (kierunek: Prawo, semestr: VI i VIII);
 • Mediacja w sprawach karnych i nieletnich (konwersatorium) - studia niestacjonarne magisterskie (kierunek: Prawo, semestr: V i IX);
 • Medycyna sądowa dla prawników (wykład fakultatywny) - studia stacjonarne i niestacjonarne magisterskie (kierunek: Prawo, semestr: VI i VIII);
 • Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach karnych (wykład) - studia niestacjonarne magisterskie (kierunek: Prawo, semestr: V i IX);
 • Postępowanie karne (ćwiczenia) - studia stacjonarne magisterskie (kierunek: Prawo, semestr: VI);
 • Postępowanie karne (seminarium) - studia niestacjonarne magisterskie (kierunek: Prawo, semestr: VII-X);
 • Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia) - studia stacjonarne magisterskie (kierunek: Prawo, semestr: VII i IX);
 • Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (wykład kluczowy) - studia stacjonarne magisterskie (kierunek: Prawo, semestr: VII i IX);
 • Prawo karne wykonawcze (wykład kluczowy) - studia niestacjonarne magisterskie (kierunek: Prawo, semestr: VII i IX);
 • Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia) - studia stacjonarne magisterskie (kierunek: Prawo, semestr: VII);
 • Proseminarium - studia stacjonarne magisterskie (kierunek: Prawo, semestr: V-VI).

 

Recenzent prac magisterskich  (łącznie 102):

 • Rok akademicki 2018/2019:

  - 16 prac magisterskich napisanych na seminarium z Prawa karnego wykonawczego (promotor - prof. dr hab. Jerzy Migdał);

 • Rok akademicki 2017/2018:

  - 15 prac magisterskich napisanych na seminarium z Prawa karnego wykonawczego (promotor - prof. dr hab. Jerzy Migdał);

 • Rok akademicki 2016/2017:

  - 15 prac magisterskich napisanych na seminarium z Prawa karnego wykonawczego (promotor - prof. dr hab. Jerzy Migdał);

 • Rok akademicki 2015/2016:

  - 13 prac magisterskich napisanych na seminarium z Prawa karnego wykonawczego (promotor - prof. dr hab. Jerzy Migdał);

 • Rok akademicki 2014/2015:

  - 12 prac magisterskich napisanych na seminarium z Prawa karnego wykonawczego (promotor - prof. dr hab. Jerzy Migdał);

 • Rok akademicki 2013/2014:
  - 13 prac magisterskich napisanych na seminarium z Prawa karnego wykonawczego (promotor - prof. dr hab. Jerzy Migdał);

 • Rok akademicki 2012/2013 - łącznie 18 prac magisterskich:
  - 13 prac magisterskich napisanych na seminarium z Prawa karnego wykonawczego (promotor - prof. dr hab. Jerzy Migdał);
  -  5 prac magisterskich napisanych na seminarium z Negocjacji i mediacji prawniczych (promotor - ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL).

 

Recenzent artykułów/rozdziałów w czasopismach naukowych oraz monografiach:

Granty:

 • Rok akademicki 2018/2019 - grant Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przyznany w ramach podziału dotacji przeznaczonej na finansowanie działalności służącej rozwojowi młodych pracowników naukowych oraz uczestników studiów doktoranckich przeznaczony na zrealizowanie zadania badawczego pt.: "Resocjalizacja, reintegracja a może inna metoda postępowania z osobami skazanymi" - etap III.

 • Rok akademicki 2017/2018 - grant Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przyznany w ramach podziału dotacji przeznaczonej na finansowanie działalności służącej rozwojowi młodych pracowników naukowych oraz uczestników studiów doktoranckich przeznaczony na zrealizowanie zadania badawczego pt.: "Resocjalizacja, reintegracja a może inna metoda postępowania z osobami skazanymi" - etap II.

 • Rok akademicki 2016/2017 - grant Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przyznany w ramach podziału dotacji przeznaczonej na finansowanie działalności służącej rozwojowi młodych pracowników naukowych oraz uczestników studiów doktoranckich przeznaczony na zrealizowanie zadania badawczego pt.: "Resocjalizacja, reintegracja a może inna metoda postępowania z osobami skazanymi".

 • Rok akademicki 2015/2016 - grant Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przyznany w ramach podziału dotacji przeznaczonej na finansowanie działalności służącej rozwojowi młodych pracowników naukowych oraz uczestników studiów doktoranckich przeznaczony na zrealizowanie zadania badawczego pt.: "Uczestnicy postępowania wykonawczego - ich status, prawa i obowiązki - etap III".

 • Rok akademicki 2014/2015 - grant Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przyznany w ramach podziału dotacji przeznaczonej na finansowanie działalności służącej rozwojowi młodych pracowników naukowych oraz uczestników studiów doktoranckich przeznaczony na zrealizowanie zadania badawczego pt.: "Uczestnicy postępowania wykonawczego - ich status, prawa i obowiązki - etap II".
 • Rok akademicki 2013/2014 - grant Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przyznany w ramach podziału dotacji przeznaczonej na finansowanie działalności służącej rozwojowi młodych pracowników naukowych oraz uczestników studiów doktoranckich przeznaczony na zrealizowanie zadania badawczego pt.: "Uczestnicy postępowania wykonawczego - ich status, prawa i obowiązki".

 • Rok akademicki 2012/2013 - grant Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przyznany w ramach podziału dotacji przeznaczonej na finansowanie działalności służącej rozwojowi młodych pracowników naukowych oraz uczestników studiów doktoranckich przeznaczony na zrealizowanie zadania badawczego pt.: "Mediacja w sprawach karnych – wykonalność ugód mediacyjnych" – etap II;

 • Rok akademicki 2011/2012 - grant Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przyznany w ramach podziału dotacji przeznaczonej na finansowanie działalności służącej rozwojowi młodych pracowników naukowych oraz uczestników studiów doktoranckich przeznaczony na zrealizowanie zadania badawczego pt.: "Mediacja w sprawach karnych – wykonalność ugód mediacyjnych".

 

Publikacje naukowe:

     Po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych:

Monografie (autorstwo i współautorstwo):

 1. Mioduska M., Kłosińska E., Rybkowska I., Skwarek A., Dzirba D., Izdebski J., Wysok R., Popielewska M., Kik A., Barankiewicz T., Cichocka-Tylman B., Zbieg A., Juzyk A., Biały A., Broński W., Skrobotowicz G., Waląg M., Bondyra J., Współpraca Przemysł - Nauka. Dobre praktyki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ss. 160 (ISBN 978-83-8062-346-1);
  Współpraca Przemysł - Nauka. Dobre praktyki
 2. Skrobotowicz G., Mediacja karna w świetle badań, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ss.365 (ISBN 978-83-8061-002-6).
  Mediacja karna w świetle badań.

Redakcje naukowe wydawnictw zbiorowych recenzowanych: 

 1. (red.) Skrobotowicz G., Maciąg K., Wybrane aspekty bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo Naukowe Tygiel sp. z o.o., Lublin 2016, ss.110 (ISBN: 978-83-65598-39-4) - link to monografii;
 2. (red.) Pilarz B. Łukasz, Skrobotowicz Grzegorz, Doniesienia naukowe z zakresu kryminalistyki, kryminologii i medycyny sądowej, Wydawnictwo Tygiel Sp. z o.o., Lublin 2018, ss. 123 (ISBN: 978-83-65932-19-8 - link do monografii.

Doniesienia naukowe

Artykuły naukowe, rozdziały w monografiach w języku polskim:

 1. Skrobotowicz G., Ugoda mediacyjna w sprawach karnych, korzyści z niej wynikające (uwagi de lege lata i de lege ferenda), [w:] Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości I, (red.) D. Gil, I. Butryn, A. Jakieła, K.M. Woźniak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 220-226 (ISBN: 978-83-77-02-477-5) - 4 pkt;

 2. Skrobotowicz G., Kierunek rozwoju instytucji mediacji w polskiej procedurze karnej, [w:] Problemy nowelizacji prawa sądowego, (red.) D. Gil, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 120-124 (ISBN: 978-83-7702-627-4) - 4 pkt; 

 3. Skrobotowicz G., Nullum crimen sine lege a pojęcie i rodzaje mediacji w sprawach karnych, [w:] Nullum crimen sine lege, (red.) I. Sepioło, C.H. Beck 2013, s. 342-358 (ISBN: 978-83-255-5640-2) - 4 pkt;

 4. Skrobotowicz G., Mediacja w sprawach o przemoc w rodzinie - "Prokuratura i Prawo", nr 3/2014, s. 80-97 (ISSN: 1233-2577) - 6 pkt - link do artykułu;  

 5. Skrobotowicz G., Mediacja karna - studium przypadku, [w:] Mediacje w prawie, (red.) J. Czapska, M. Szeląg-Dylewski, Wydawnictwo UJ, Kraków 2014, s. 303-320 (ISBN: 978-83-233-3672-3) - 4 pkt; 

 6. Skrobotowicz G., Mediacja karna na przykładzie sprawy karnej gospodarczej, [w:] Obrót powszechny i gospodarczy - problemy karno-materialne i procesowe, (red.) I. Ramus, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Kielce 2014, s. 63-77 (ISBN: 978-83-63634-00-1) - 4 pkt;

 7. Skrobotowicz G., Komornik sądowy – rola i zakres kompetencji w postępowaniu karnym wykonawczym, [w:] Role uczestników postępowań sądowych - wczoraj, dziś i jutro, t. I, (red.) D. Gil, E. Kruk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 279-295 (ISBN: 978-83-8061-117-7) - 4 pkt;

 8. Skrobotowicz G., Przestępstwo niealimentacji a europejski nakaz aresztowania [w:] Prawo alimentacyjne. Zagadnienia systemowe i proceduralne, t. I, (red.) J.M. Łukasiewicz, I. Ramus, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 255-272 (ISBN: 978-83-8019-288-1) - 4 pkt; 

 9. Skrobotowicz G., Rola mediatora w stanie prawnym po 1 lipca 2015 r. - nowe wyzwania i problemy - kilka uwag [w:] Sytuacja procesowa uczestników postępowania karnego po 1 lipca 2015 roku, (red.) T. Gardocka, M. Jakubik, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015, s. 11-20 (ISBN: 978-83-8017-072-8) - 4 pkt;

 10. Skrobotowicz G., Mediacja w zmienionym modelu postępowania karnego – zagadnienia wybrane - "Roczniki Nauk Prawnych KUL", tom XXVI, nr 1/2016, s. 51-70 (ISSN 1507-7896) - 10 pkt - link do artykułu;

 11. Skrobotowicz G., Wykonalność ugód mediacyjnych w sprawach karnych po 1 lipca 2015 r., [w:] Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej, (red.) I. Sepioło-Jankowska, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 308-319 (ISBN: 978-83-255-8698-0) - 4 pkt.

 12. Skrobotowicz G., Klasyfikacja skazanych a indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności, [w:] Kryminalistyka i kryminoligia, (red.) M. Maciąg, K. Maciąg, Lublin 2019, s. 106 - 118, (ISBN: 978-83-65932-75-4);

 13. Skrobotowicz G., Macierzyństwo w zakładzie karnym, [w:] Wybrane zagadnienia z zakresu nauk społecznych i mediów, (red.) A. Surma, M. Śliwa, Lublin 2019, s. 216-228 (ISBN: 978-83-65932-73-0).

Artykuły naukowe, rozdziały w monografiach w języku obcym:

 1. Skrobotowicz G., Crime and alternative dispute resolution - penal mediation illustrated with examples from judiciary-system practice, [w:] Przyszłość mediacji w polskim systemie prawa, (red. T. Rakoczy), Wydawnictwo KUL 2014, s. 143-154 (ISBN: 978-⁠83-⁠7702-⁠970-⁠1) - 4 pkt.

Współautorstwo artykułów naukowych:

 1. Migdał J., Skrobotowicz G., Możliwość realizacji Europejskich Reguł Więziennych z 2006 r. w zakresie reintegracyjnego modelu wykonywania kary pozbawienia wolności a przeludnienie polskich jednostek penitencjarnych - "Roczniki Nauk Prawnych KUL", tom XXIV, nr 1/2014, s. 109-120 (ISSN 1507-7896) - 3,5 pkt (1/2 z 7 pkt) - link do artykułu.

     Przed uzyskaniem stopnia doktora nauk prawnych:

Artykuły naukowe, rozdziały w monografiach w języku polskim:

 1. Skrobotowicz G., Zaliczanie tymczasowego aresztowania odbytego przez oskarżonego w jednej sprawie na poczet kary orzeczonej w innej sprawie – wybrane zagadnienia - „Prokuratura i Prawo”, nr 9/2011, s. 100-110 (ISSN: 1233-2577) - 6 pkt -;

 2. Skrobotowicz G., Zalety mediacji karnej - „Prokuratura i Prawo”, nr 2/2012, s. 128-145 (ISSN: 1233-2577) - 5 pkt - link do artykułu;

 3. Skrobotowicz G., Gwarancje praw pokrzywdzonego realizowane w ramach postępowania mediacyjnego a modele postępowań szczególnych, [w:] Gwarancje praw pokrzywdzonych w postępowaniach szczególnych, (red.) D. Gil, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 212-228 (ISBN: 978-83-264-0730-7) - 4 pkt.

 

Uczestnictwo w konferencjach naukowych, szkoleniach oraz seminariach i wykładach otwartych, w tym m.in.:

     Po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych:

 1. Mediacja - sprawiedliwość w nowej perspektywie". Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Centrum ARS przy Uniwersytecie Jagielońskim w dniach 16-17 listopada 2012 r. w Krakowie (referat: Mediacja karna – studium przypadku");

 2. Prawnicy w pracy - komornik sądowy". Wykład otwarty zorganizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (The European Law Students’ Association – ELSA Lublin) z okazji Dnia Edukacji Prawniczej w dniu 20 listopada 2012 r. na WPiA UMCS w Lublinie (referat: "Aplikacja komornicza");

 3. Mediacja jako alternatywa postępowania sądowego". Seminarium naukowe zorganizowane przez Koło Naukowe Studentów Prawa „Viribus Unitis”, Grupę Inicjatywną ELSA Poland oraz Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego WZPiNoG KUL w Stalowej Woli dnia 27 listopada 2012 r. (referat: Treść zobowiązań ugody mediacyjnej w sprawach karnych") - galeria zdjęć;

 4. Nullum crimen sine lege". II Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów zorganizowany przez Katedrę Prawa Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 10-11 kwietnia 2013 r. (referat przedłożony do druku: Nullum crimen sine lege a pojęcie i rodzaje mediacji w sprawach karnej");

 5. "Przyszłość zawodów i aplikacji prawniczych". Konferencja naukowa zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Prawa KUL w ramach XXI Tygodnia Prawników dnia 16 kwietnia 2013 r. w Lublinie (wystąpienie pt.:  "Aplikacja, asesura i praca komornika sądowego");

 6. "Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości III". III Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Stalowowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa Viribus Unitis Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli oraz Grupę Inicjatywną ze Statusem Obserwatora przy ELSA Poland w dniach 23-24 kwietnia 2013 r. w Stalowej Woli (referat: "Rozważania o instytucji sędziego śledczego na tle Kodeksu postępowania karnego z 19 marca 1928 r.");

 7. "Obrót powszechny i gospodarczy – problemy prawne i rynkowe". Konferencja zorganizowana przez Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach dnia 3 października 2013 r. w Kielcach (referat: "Mediacje w sprawach karnych gospodarczych");

 8. Seminarium naukowe Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej zorganizowane przez Radę Izby Komorniczej w Lublinie dnia 11 października 2013 r. w Lublinie (głos w dyskusji);

 9. "Przyszłość mediacji w polskim systemie prawa". Konferencja naukowa zorganizowana przez Polskie Centrum Mediacji (Oddział w Stalowej Woli) oraz Zamiejscowy Wydział Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dnia 19 listopada 2013 r. w Stalowej Woli (referat: "Mediacja w sprawach o przestępstwo z art. 207 § 1 k.k.");

 10. "Negocjacje, mediacja i arbitraż - skuteczne narzędzia rozwiązywania sporów w obrocie gospodarczym? Analiza prawno-porównawcza i kierunki zmian". Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Negocjacji i Mediacji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dniach 27-28 listopada 2013 r. w Lublinie (głos w dyskusji);

 11. Współprowadzenie szkolenia dla urzędników sądów – pracowników biur obsługi interesanta z obszaru apelacji gdańskiej, krakowskiej, poznańskiej, szczecińskiej, warszawskiej oraz wrocławskiej pt.: „Wprowadzenie do mediacji zorganizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w dniach 9-12.12.2013 r. w Jastrzębiej Górze;

 12. Otwarte seminarium połączone z symulacją rozprawy przed sądem karnym zorganizowane przez studentów IV r. kierunku: Prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dnia 7 kwietnia 2014 r. (referat pt.: "Mediacja w nowym modelu procesu karnego");

 13. Referat pt.: "Mediacje w sprawach karnych" wygłoszony podczas otwartego seminarium, zorganizowanego w ramach XXII Tygodnia Prawników na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dniu 7 kwietnia 2014 r. (Radio Centrum);
 14. "Ścieżki kariery absolwentów studiów prawniczych". Konferencja zorganizowana w ramach XXII Tygodnia Prawników na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dniach 7-11 kwietnia 2014 r. (prelekcja poświęcona aplikacji komorniczej wygłoszona dnia 11 kwietnia 2014 r.);

 15. Otwarte seminarium zorganizowane przez Koło Naukowe Studentów Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dniu 12 maja 2014 r. (referat pt.: "Współpraca sądowa w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej");

 16. Wystąpienie pt.: "Mediation in Polish penal law", wygłoszone podczas wizyty studyjnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Windsor (Ontario, Kanada) w dniu 23 września 2014 r.;

 17. Wyjazd ze studentami Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie w dniu 15 października 2014 r. (zdjęcie uczestników wyjazdu);

 18. "Polubowne rozwiązywanie sporów gospodarczych w spółkach handlowych". Miedzynarodowa konferencja zorganizowana przez Katedrę Negocjacji i Mediacji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dniu 27 listopada 2014 r. w Lublinie (głos w dyskusji);

 19. Pro publico bono - KULtura człowieka i bezpieczeństwa. Wykład prof. dr hab. Jerzego Stępnia zorganizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w dniu 2 grudnia 2014 r.;

 20. "Status prawny komornika sądowego w Polsce". Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Izbę Komorniczą w Lublinie oraz Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w dniu 5 grudnia 2014 r. w Lublinie;
 21. Wyjazd ze studentami Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do Zakładu Karnego w Zamościu w dniu 8 grudnia 2014 r.;

 22. "W kierunku kontradyktoryjności procesu karnego...". Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Sekcję Prawa Karnego, Procedury Karnej i Kryminalistyki KNSP Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w dniu 12 grudnia 2014 r. (referat pt.: "Mediacje w sprawach karnych w Polsce po 1 lipca 2015 r.") - galeria zdjęć, KUL TV;

 23. "Alimenty w teorii i praktyce". Seminarium naukowe zorganizowane przez Uniwersytecką Poradnię Prawną działającą przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z Kołem Naukowym Prawa Rodzinnego "Familiae" w dniu 20 marca 2015 r. (referat pt.:"Przestępstwo niealimentacji a europejski nakaz aresztowania");

 24. "Prawo nie jest nudne". Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II "LEXALIA 2015" odbywające się w dniach 23-27 marca 2015 r. (wykład pt.: "Czy warto mediować w sprawach karnych?");

 25. "Role uczestników postępowań sądowych - wczoraj, dziś i jutro". Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego WZPiNS Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dniu 13 kwietnia 2015 r. w Sandomierzu (referat przedłożony do druku pt.: "Komornik sądowy - rola i zakres kompetencji w postępowaniu karnym wykonawczym");

 26. "Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej". IV Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów zorganizowany przez Katedrę Prawa Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 16-17 kwietnia 2015 r. (referat przedłożony do druku:Wykonalność ugód mediacyjnych w sprawach karnych po 1 lipca 2015 r.");

 27. Przeprowadzenie warsztatów pt. "Sporządzanie pism inicjujących postępowanie karne" zorganizowanych przez Sekcję Prawa Karnego, Procedury Karnej i Kryminalistyki Koła Naukowego Studentów Prawa KUL w dniu 23 kwietnia 2015 r. w ramach XXIII Tygodnia Prawników;

 28. Sytuacja procesowa uczestników postępowania karnego po 1 lipca 2015 roku – nowe wyzwania i problemy". Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Prawnicze Koło Doktorantów SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie w dniu 12 czerwca 2015 r. (referat pt.: Mediator – osoba do tego uprawniona – w stanie prawnym po 1 lipca 2015 r. – nowe wyzwania i problemy"); 

 29. "Rozwiazywanie sporów konsumenckich w Unii Europejskiej". Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Negocjacji i Mediacji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dniu 27 listopada 2015 r. w Lublinie;

 30. Wyjazd ze studentami Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do Zakładu Karnego w Zamościu w dniu 10 grudnia 2015 r.;

 31. Udział w podsumowaniu projektu TransFormation.doc realizowanego w ramach działania systemowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dnia 16-17 grudnia 2015 r. w Warszawie;

 32. Udział w charakterze eksperta w VIII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2016 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju" zorganizowanej przez Fundację Tygiel w dniach 12-13 marca 2016 r. (zaproszenie do udziału w konferencji, dyplom);

 33. Przeprowadzenia warsztatów dla Studentów pt.: "Sporządzanie pism inicjujących postępowanie karne" zorganizowanych przez Sekcję Prawa Karnego, Procedury Karnej i Kryminalistyki Koła Naukowego Studentów Prawa KUL w dniu 13 kwietnia 2016 r. w ramach XXIV Tygodnia Prawników (dyplom);

 34. "International Legal Ethics Conference VII". Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Fordham University (School of Law) w dniach 14-16 lipca 2016 r. w Nowym Yorku - USA (referat przygotowany wspólnie z p. mgr Anną Ruchałą pt. "Interviews with Judges of the Supreme Court in Poland") - Program Book Draft;

 35. Członek Komitetu Naukowego II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KRIMED "Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej" zorganizowanej przez Fundację Tygiel w Lublinie w dniu 18 listopada 2016 r. (KRIMED II);

 36. Udział w szkoleniu pt. "Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy", które odbyło się w dniach 19-20.12.2016 r. w Warszawie (dyplom);
 37. "Windykacja terenowa - II edycja". Konferencja oraz warsztaty zorganizowane przez firmę Golden Solution w dniu 2 marca 2017 r. w Warszawie (referat: "Uprawnienia windykatora podczas wykonywania czynności terenowych w postępowaniu windykacyjnym oraz egzekucyjnym - aspekty prawne i praktyczne");

 38. Udział w charakterze eksperta (członek Komitetu Naukowego) w IX Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2017 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju" zorganizowanej przez Fundację Tygiel w dniach 18-19 marca 2017 r.;

 39. "Labor and Leisure". Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Holy Cross College w dniach 10-11 lipca 2017 r. w South Bend - USA (referat pt. "Work, Rest and Remuneration of Convicts Under the Polish Law");

 40. "Metody empiryczne w badaniach nad prawem, administracją i polityką". I Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Akademię Ignatianum w Krakowie w dniu 15 września 2017 r. (referat: "Znaczenie mediacji w polskim prawie karnym");

 41. "Windykacja terenowa - III edycja". Konferencja oraz warsztaty zorganizowane przez firmę Golden Solution w dniu 4 października 2017 r. w Warszawie (referat: "Sposoby weryfikacji realizacji zadań w terenie. Informacja zwrotna dla pracownika");

 42. Przeprowadzenie warsztatów pt.: "Sporządzania pism w sprawach karnych - prywatny akt oskarżenia" zorganizowanych przez ELSA - Oddział w Lublinie w dniu 15 listopada 2017 r. w ramach XXI Dni Edukacji Prawniczej;

 43. Członek Komitetu Naukowego III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KRIMED "Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej" zorganizowanej przez Fundację Tygiel w Lublinie w dniu 24 listopada 2017 r. (KRIMED III - zaświadczenie);

 44. Członek Komitetu Naukowego Ogólnopolskiej Społecznej Konferencji Naukowej - Analiza polskiego społeczeństwa zorganizowanej przez Fundację Tygiel w Lublinie w dniu 25 listopada 2017 r. (zaświadczenie);
 45. Członek Komitetu Naukowego II Konferencji Naukowej Ofiary przemocy "Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi ... refleksje interdyscyplinarne" zorganizowanej przez Fundację Tygiel w Lublinie w dniu 6 grudnia 2017 r. (zaświadczenie);

 46. "Windykacja sektora B2B - najskuteczniejsze rozwiązania". Seminarium biznesowe zorganizowane przez Pro Global Business w dniach 14-15.03.2018 r. we Wrocławiu (referat: "Efektywna windykacja terenowa - uprawnienia agenta terenowego podczas wykonywania czynności terenowych w postępowaniu windykacyjnym i egzekucyjnym (zaświadczenie);
 47. Członek Komitetu Naukowego X Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2018 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju" zorganizowanej przez Fundację Tygiel w dniach 17-18 marca 2018 r.;

 48. Przeprowadzenie warsztatów pt.: "Warsztat z pisania pism procesowych w postępowaniu karnym" zorganizowanych przez ELSA - Oddział w Lublinie w dniu 19 marca 2018 r. w ramach XIII Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych (zaświadczenie);

 49. "Law4Growth". Forum Prawo dla rozwoju zorganizowane przez Fundację Wyszehradzką pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości w Krakowie w dniach 5-6.10.2018 r. (Prelegent w Filarze I - Bezpieczeństwo - "Skuteczne prawa karne - czy przestępca boi się paragrafu").;

 50. Przeprowadzenie prelekcji pt.: "Prawa kobiet w zakładzie karnym" zorganizowanych przez ELSA - Oddział w Lublinie w dniu 07 listopada 2018 r. w ramach XXII Dni Edukacji Prawniczej (zaświadczenie);

 51. Członek Komitetu Naukowego IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KRIMED "Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej" zorganizowanej przez Fundację Tygiel w Lublinie w dniu 23 listopada 2018 r. (zaświadczenie) oraz wygłoszenie referatu pt. "Klasyfikacja skazanych a indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności" (zaświadczenie);

 52. Członek Komitetu Naukowego III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Osoba doświadczająca przemocy w świetle milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi...Refleksje interdyscyplinarne" zorganizowanej przez Fundację Tygiel w Lublinie w dniu 6 grudnia 2018 r.  (zaświadczenie) oraz wygłoszenie referatu pt. "Macierzyństwo w zakładzie karnym" (zaświadczenie);

 53. Wyjazd ze studentami Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do Zakładu Karnego w Zamościu w dniu 10 maja 2019 r.;

 54. "Mediacja pośrednia i bezpośrednia w warunkach izolacji". Konferencja zorganizowana w Areszcie Śledczym w Lublinie w dniu 18.listopada 2019 r., w ramach której wygłoszony został referat pt. "Realizacja zobowiązań mediacyjnych w praktyce" (Program, link do galerii, zaświadczenie);

 55. Członek Komitetu Naukowego V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KRIMED "Zapewnienie pomocy medycznej skazanym" zorganizowanej przez Fundację Tygiel w Lublinie w dniu 22 listopada 2019 r. (zaświadczenie) oraz wygłoszenie referatu pt. "Klasyfikacja skazanych a indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności" (zaświadczenie);

 56. "Mediacja - szansa dla każdego" - wykład wygłoszony w Zakładzie Karnym we Włodawie w dniu 27 listopada 2019 r. (link do galerii); 

 57. "Kultura mediacji". Konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie w dniu 28 listopada 2019 r. (udział bierny - zaświadczenie);

 58. "Law, business and technologies preventing crimes" - Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie oraz Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w dniu 5 grudnia 2019 r. (referat: "Standards for the execution of penitentirary measures") - link do filmu;
 59. Członek Komitetu Naukowego IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Osoba doświadczająca przemocy w świetle milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi...Refleksje interdyscyplinarne" zorganizowanej przez Fundację Tygiel w Lublinie w dniu 6 grudnia 2019 r.  (zaświadczenie) oraz wygłoszenie referatu pt. "Kontakty osób pozbawionych wolności ze światem zewnętrznym" (zaświadczenie).

      Przed uzyskaniem stopnia doktora nauk prawnych:

 1. Wygłosił referat pt.: „Komentarz do Ustawy o prokuraturze” na wykładzie otwartym zorganizowany przez Samorząd Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Jana Pawła II oraz Koło Naukowe Studentów Prawa KUL Jana Pawła II w dniu 23 kwietnia 2009 r.;

 2. Współorganizator konferencji naukowej młodych badaczy pt.: „Kryzys - nauka, odmiany, trwanie, przezwyciężanie - aspekty historyczne, ekonomiczne, społeczne, polityczne, prawne” zorganizowanej pod honorowym patronatem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, która odbyła się w dniach 20-21 listopada 2009 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, na konferencji wygłosił także referat pt.: „Sądowe postępowanie egzekucyjne w dobie kryzysu – wybrane zagadnienia;

 3.  „Model postępowań szczególnych a gwarancje praw pokrzywdzonego w polskim procesie karnym”. Konferencja Naukowa zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli dnia 14 marca 2011 r. (referat: „Gwarancje praw pokrzywdzonego realizowane w ramach postępowania mediacyjnego a modele postępowań szczególnych;

 4. Wygłosił referat "Prawnicy w pracy - komornik sądowy" na wykładzie otwartym zorganizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (The European Law Students’ Association – ELSA Lublin) w dniu 13 kwietnia 2011 r.;

 5. Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Stalowowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa Viribus Unitis Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli pod patronatem honorowym: Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego w Stalowej Woli dnia 18-19 kwietnia 2011 r. (referat: „Ugoda mediacyjna w sprawach karnych, korzyści z niej wynikające [uwagi de lege lata i de lege ferenda]”);

 6. Mediacja w praktyce prokuratorskiej – dziś i jutro”. Konferencja naukowa zorganizowana przez Prokuraturę Generalną pod patronatem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska z udziałem przedstawicieli nauki oraz koordynatorów ds. ofiar przestępstw, która odbyła się dnia 20 października 2010 r. w Prokuraturze Generalnej w Warszawie z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji;

 7. Prawo i nauka w poglądach Leona Petrażyckiego”. Konferencja Naukowa zorganizowana przez Instytut Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli dnia 24 października 2011 r.;

 8. Środki przeciwdziałania terroryzmowi w prawie karnym”. Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Prawa Kul oraz Katedrę Prawa Karnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dnia 16 maja 2012 r. w Lublinie;

 9. Jubileusz 80 lat Kodeksu karnego z 1932 roku”. Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Zakład Prawa Karnego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej dnia 24 maja 2012 r. w Lublinie;

 10. Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości”. II Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Stalowowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa Viribus Unitis Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli oraz Grupę Inicjatywną ze Statusem Obserwatora przy ELSA Poland dnia 28-29 maja 2012 r. w Stalowej Woli (wygłosił referat: „Kierunek rozwoju instytucji mediacji w polskiej procedurze karnej” złożony do publikacji w wydawnictwie pokonferencyjnym).

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Społeczna Rada ds. ADR 

Ars Legis - Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników

 

QR_Code_GS

Ostatnia aktualizacja: 11.05.2020 21:18