Grzegorz Skrobotowicz

Konsultacje: poniedziałek, godz. 16:40-18:20, s. C-705 lub w formie odpowiedzi na e-mail.

Kontakt telefoniczny w godzinach konsultacji: (81) 445-37-05.

Kontakt e-mail: grzegorz.skrobotowicz@kul.pl 

P.T. Studenci III - Prawo karne wykonawcze

(studia stacjonarne)

Kolokwium dla gr. 1-8 z całości materiału ćwiczeń odbędzie się dnia 9 czerwca 2020 r. (wtorek) w godz. wykładu tj. 15:50-17:20 w formie on-line przy użyciu platformy MS Forms. Kolokwium, zgodnie z ustaleniami, będzie miało postać testu jednokrotnego wyboru. W zw. z powyższym uprzejmie prośże Pana Starostę o zebranie adresów mail'owych od Państwa Studentów powiązanych z kontem KUL w Microsoft 365 (adres e-mail'owy zawierający końcówkę @kul.edu.pl). Ewentualna poprawa odbędzie się 16 czerwca 2020 r. również w godzinach wykładu. Egzamin w formie on-line, zgodnie z Państwa życzeniem, odbędzie w dniu 26 czerwca 2020 r.

P.T. Studenci III/IV/V r.
(studia niestacjonarne)

Uprzejmie proszę Starostę/Starościnę poszczególnych lat studiów o zebranie od Państwa Studentów informacji, czy bylibyście zainteresowani egzaminem "zerowym" z przedmiotów "Prawo karne wykonawcze" oraz "Prawo penitencjarne" w dniu 06.06.2020 r. Forma egzaminu (wersja papierowa lub on-line) byłaby uzależniona od restrykcji epidemicznych obowiązujących na KUL. Egzamin to test jednokrotnego wyboru. Jednocześnie zaznaczam, że w przypadku formy on-line wykorzystany byłby program Microsoft Forms i niezbędne byłoby podanie przez Państwa adresów mail'owych powiązanych z kontem KUL w Microsoft 365 (adres e-mail'owy zawierający końcówkę @kul.edu.pl).

Wykład z Prawa penitencjarnego

Szanowni Państwo. Wysłałem już do osób z V r. zaproszenia na wykład. Po otrzymaniu listy osób z IV r. uczynię to także. 

P.T. Seminarzyści V r.

We wtorek (26.05.2020 r.) w godz. 17:00-18:00 zostanie przeprowadzone seminarium w formie zdalnej (wysłane zostało do Państwa zaproszenie z link'iem do platformy Microsoft Teams) - obecność obowiązkowa. W ramach seminarium będziecie Państwo mogli zapytać o wszelkie wątpliwości dotyczące prac magisterskich. Bardzo proszę, abyście Państwo pisząc pracę magisterską, pracowali na pliku w trybie śledzenia zmian, w tym, aby były widoczne moje komentarze. Pozdrawiam i do usłyszenia! 

P.T. Studenci

W związku z decyzją J.M. Księdza Rektora wszystkie moje zajęcia będą odbywały się w trybie prezentacji (do pobrania poniżej). Uprzejmie proszę o zapoznanie się z plikami (jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania to uprzejmie proszę o kontakt mail'owy: grzegorz.skrobotowicz@kul.pl ):

Wykłady:

Studia niestacjonarne:

 • 2020.03.14 - wykład z "Prawa karnego wykonawczego" (studia niestacjonarne) - link
 • 2020.03.14 - wykład z "Prawa penitencjarnego" (studia niestacjonarne) - link
 • 2020.04.25 - wykład z "Prawa karnego wykonawczego" (studia niestacjonarne) - link;
 • 2020.04.25 - wykład z "Prawa penitencjarnego" (studia niestacjonarne) - link;
 • 2020.05.16 - wykład z "Prawa karnego wykonawczego" (studia niestacjonarne) - link + tezy na egzamin z KKW + zajęcia w formie zdalnej za pośrednictwem Microsoft Teams (zaproszenie już zostało wysłane do osób, które przesłały do mnie swojego mail'a);

Studia stacjonarne:

 • 2020.03.17 - wykład z "Prawa karnego wykonawczego" (studia stacjonarne) - link
 • 2020.03.24 - wykład z "Prawa karnego wykonawczego" (studia stacjonarne) - link
 • 2020.03.31/04.07 - wykład z "Prawa karnego wykonawczego" (studia stacjonarne) - link
 • 2020.04.21/28 - wykład z "Prawa karnego wykonawczego" (studia stacjonarne) - link;
 • 2020.05.05/12 - wykład z "Prawa karnego wykonawczego" (studia stacjonarne) - link;
 • 2020.05.19/26 - wykład z "Prawa karnego wykonawczego" (studia stacjonarne) - link;

Ćwiczenia:

 • 2020.03.12 - ćwiczenia z "Prawa karnego wykonawczego" - gr. 2, 4-8 - link;
 • 2020.03.16 - ćwiczenia z "Prawa karnego wykonawczego" - gr. 9 - link;
 • 2020.03.17-19 - ćwiczenia z "Prawa karnego wykonawczego" - gr. 1-8 - link;
 • 2020.03.23 - ćwiczenia z "Prawa karnego wykonawczego" - gr. 9 - link;
 • 2020.03.24-26 - ćwiczenia z "Prawa karnego wykonawczego" - 1-8 - link
 • 2020.03.29 - ćwiczenia z "Prawa karnego wykonawczego" - gr. 9 - link;
 • 2020.03.30-02.04 - ćwiczenia z "Prawa karnego wykonawczego" - gr. 1-8 - link
 • 2020.04.06 - ćwiczenia z "Prawa karnego wykonawczego" - gr. 9 - link;
 • 2020.04.07 i 15-16.04.2020 - ćwiczenia z "Prawa karnego wykonawczego" - gr. 1-8 - link oraz link do Rozporządzenia MS w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego;
 • 2020.04.20 - ćwiczenia z "Prawa karnego wykonawczego" - gr. 9 - link;
 • 2020.04.21-23 - ćwiczenia z "Prawa karnego wykonawczego"- gr. 1-8 - link;
 • 2020.04.27 - ćwiczenia z "Prawa karnego wykonawczego"- gr. 9 - link;
 • 2020.04.28-30 - ćwiczenia z "Prawa karnego wykonawczego"- gr. 1-8 - link;
 • 2020.05.05-07 - ćwiczenia z "Prawa karnego wykonawczego"- gr. 1-8 - link;
 • 2020.05.12-21 - ćwiczenia z "Prawa karnego wykonawczego"- gr. 1-8 - link;
 • 2020.05.26-06.04 - ćwiczenia z "Prawa karnego wykonawczego"- gr. 1-8 - link;

P.T. Seminarzyści V r.

W procesie pisania pracy magisterskiej polecam Państwa uwadze niniejszą stronę internetową - https://www.isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/ (Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości). Proszę także zastanowić się nad wykorzystaniem w swojej pracy Wzorcowych reguł minimalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące postępowania z więźniami (tzw. Reguły Mandeli) - link.

P.T. Studenci

Pragnę przypomnieć, że jako pracownik naukowo-badawczy jestem do dyspozycji wszystkich Państwa Studentów (od I r. do V r.): osobiście - w godzinach konsultacji lub e-mail'owo - w sprawach pilnych. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.
 
 
Społeczna Rada ds. ADR
 
QR_Code_GS
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2020 23:20