Grzegorz Skrobotowicz

Konsultacje: w trakcie sesji zimowej konsultacje odbędą się drogą mail'ową.

Kontakt telefoniczny w godzinach konsultacji: (81) 445-35-19.

Kontakt e-mail: grzegorz.skrobotowicz@kul.pl  

P.T. Studenci

Bardzo serdecznie dziękuję, że poświeciliście Państwo swój cenny czas i wypełniliście kwestionariusz ewaluacyjny prowadzonych przeze mnie zajęć. Cieszę się, iż mój sposób prowadzenia zajęć zyskuje Państwa akceptację i dziękuję za pozytywne oceny. To bardzo miłe, ponieważ motywuje do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Niezależnie chciałem poinformować, że jestem na etapie ustalania z Dyrektorem ZK w Zamościu terminu wizyty w tej jednostce penitencjarnej. Jak tylko będę znał szczegóły, to Państwa o tym poinformuję, w tym o sposobie zapisania się na listę uczestników.   

P.T. Studenci Niestacjonarni

Zaliczenie konwersatorium z "Mediacji w sprawach karnych" odbędzie się 09.02.2019 r. o godz. 10:00-10:30, s. C-601.

P.T. Studenci

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jacek Gabryś (Lublin, ul. F. Chopina 14, tel. kont.: 81 534 72 33, http://lublin.gabrys.komornik.pl/) uprzejmie informuje o możliwości odbycia, w prowadzonej przez niego kancelarii, studenckiej praktyki zawodowej. Praktykę można odbyć wyłącznie za pośrednictwem KUL (skierowanie/umowa). 

Zgłoszenia proszę składać na adres e-mail: lublin6@komornik.pl wskazując preferowany termin odbycia praktyki.

P.T. Studenci

Pragnę przypomnieć, że jako pracownik naukowo-dydaktyczny jestem do dyspozycji wszystkich Państwa Studentów (od I r. do V r.): osobiście - w godzinach konsultacji lub e-mail'owo - w sprawach pilnych. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.
 
QR_Code_GS
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2019 10:27