Grzegorz Pyźlak
Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak prof. KUL
profesor KUL - Katedra Duszpasterstwa Rodzin
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: grzegorz.pyzlak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1513-2474