Grzegorz Jędrek

Zaburzenia interfejsu przyjemności. Performatywność współczesnej wypowiedzi artystycznej na przykładzie grupy Rozdzielczość Chleba
[Disturbance of the pleasure interface. The performativity of contemporary artistic expression on the example of the Rozdzielczość Chleba group]

Książka naukowa recenzowana

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2021
Streszczenie: Celem przedstawionych analiz jest zbadanie współczesnych wypowiedzi artystycznych w aspekcie performatywnym na przykładzie grupy Rozdzielczość Chleba. Literatura elektroniczna uznana została za dziedzinę sztuki nowych mediów, w której język naturalny znajduje się w centrum zainteresowań. Utwory poezji cybernetycznej definiuje się nie jako teksty, ale jako akty komunikacji. Postulowane jest przejście od interpretacji tekstu do interpretacji działań. Paradygmat tekstocentryczny zastępowany jest paradygmatami komunikacyjnym i performatywnym. ANT, remediacja i antyśrodowisko stanowią trzy teoretyczne punkty odniesienia. Autor proponuje wprowadzenie komplementarnych wobec siebie, kompilowalnych, performatywnych, zwrotnych operatorów: rekapitulacji i reinterpretacji. Omówione jest przejście Rozdzielczości Chleba od tradycyjnej literatury do językowej sztuki multimedialnej, generatywnej i opartej na interfejsach. Kolektyw artystyczny ujęty zostaje w kontekście zmian w obrębie literatury (zwrot polityczny, manifesty, zmiany pokoleniowe), jak i zmian technologicznych. Zmiana nośnika jest przy tym dla autora zmianą całego systemu literackiego. Opisane są też transformacyjne działania kolektywu, uwrażliwiające na szereg zmian kulturowo-technologicznych w obrębie: instytucji i tradycji literackich, zagadnień związku technologii i władzy, stosunków społecznych i języka modyfikowanego przez nowe media.
Słowa kluczowe: poezja cyfrowa, literatura elektroniczna, rozdzielczość chleba, performatywność, humanistyka cyfrowaCytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Grzegorz Jędrek",
title = "Zaburzenia interfejsu przyjemności. Performatywność współczesnej wypowiedzi artystycznej na przykładzie grupy Rozdzielczość Chleba",
year = "2021",
}

Cytowanie w formacie APA:
Jędrek, G. (2021). Zaburzenia interfejsu przyjemności. Performatywność współczesnej wypowiedzi artystycznej na przykładzie grupy Rozdzielczość Chleba. Lublin: